کسب توان باتمرینات یوگا ناماسته در1 dvd

این دی وی دی توسط خان فیجی مک آلپین و به مدت 57 دقیقه و به زبان انگلیسی تقدیم می شود.
این دی وی دی به کیفیت عالی عرضه می شود
وضعیت:
قیمت برای شما:
60,000 ﷼
1085 Connections to Core Power Yoga Class with Fiji McAlpine tag37 0 41 14 882