یوگا وینیاسا در سطح متوسطه در4 dvd

این مجموعه شامل 4 دی وی دی به زبان خارجی است.
مدت این دی وی دی ها 50 - 70- 60 و 57 دقیقه است
وضعیت:
قیمت برای شما:
200,000 ﷼
3040 4 Yoga Flow Class for Beginners to Intermediate focusing on Hips Twists Increasing Flexibility 0 00 04 557