بدنسازی با دمبل خانم جنی فورد در2 dvd

این مجموعه شامل 2 دی وی دی بدنسازی با دمبل توسط خانم جنی فورد است
خانم جنی فورد مربیک ایروبیک و آمادگی جسمانی است
دی وی دی های مذکور به زبان انگلیسی هستند.
وضعیت:
قیمت برای شما:
100,000 ﷼
38min WEIGHTS TONING FITNESS EXERCISE WORKOUT jenny ford 0 23 03 91938min WEIGHTS TONING FITNESS EXERCISE WORKOUT jenny ford 0 23 06 484