harakate eslaahiدر این مجموعه سی دی های مرتبط با حرکات اصلاحی نمایش داده می شود.

حرکات اصلاحی در واقع رشته ای است که به بررسی ناهنجاری های اندام های بدن می پردازد و در صورت نیاز به اصلاح وضعیت بدن تمرینات مناسبی را پیشنهاد می دهد.

ناهنجاری هایی مانند کیفوز - لوردوز - افتادگی شانه ها 0 پای پرانتزی و ضربدری - پشت تابدار و ... در صورتی که مربوط به ساختار اسکلت انسان نبوده و یا مشکلات وراثتی و یا فلج اندام باعث ان نگردیده باشد با حرکات

اصلاحی درمان خواهد شد

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر در مورد دی وی دی ها با ما تماس بگیرید.

09122058457

محمد عسکری

.