پیلاتس متوسط و کار با جیم بال در1 dvd

این دی وی دی به مدت 59 دقیقه و به زبان انگلیسی است
26 دقیقه تمرینات پیلاتس متوسط و 28 دقیقه پیلاتس با جیم بال را شامل می شود.
وضعیت:
قیمت برای شما:
50,000 ﷼
Pilates on the Ball 28min 0 08 47 244Intermediate Mat 26min 0 19 59 522