پیلاتس برای تناسب اندام - عبرو شالی در7 dvd

این مجموعه شامل 7 دی وی دی به زبان ترکی استانبولی است.
اغلب دی و یدی ها شامل تمرینات بدون وسیله و با وسیله هستند.
تنوع کار با وسایل از ویژگیهای سبک تمرینی خانم عبرو شالی است
دی وی دی1- 35 دقیقه پیلاتس بدون وسیله و 20 دقیقه با وسایل - مجموع 55 دقیقه
دی وی دی2- پیلاتس با وسایل مختلف 46 دقیقه
دی وی دی3- 60 دقیقه پیلاتس بدون وسیله و 34 دقیقه با وسایل - مجموع 94 دقیقه
دی وی دی4- 30 دقیقه پیلاتس بدون وسیله و 40 دقیقه با کش و جیم بال - مجموعا 73 دقیقه
دی وی دی 5- پیلاتس با چندین وسیله به مدت 84 دقیقه
دی وی دی 6- پیلاتس با چند وسیله به مدت 47 دقیقه
دی وی دی7- پیلاتس با چند وسیله به مدت 47 دقیقه
وضعیت:
قیمت برای شما:
350,000 ﷼
vlcsnap 2015 08 13 09h40m22s180vlcsnap 2015 08 13 09h40m42s124vlcsnap 2015 08 13 09h41m08s128vlcsnap 2015 08 13 09h40m34s49vlcsnap 2015 08 13 09h40m48s185vlcsnap 2015 08 13 09h41m14s194