کار با استپ و دمبل

این سی دی به مدت 63 دقیقه به اموزش کار با استپ و بدنسازی با دمبل بر روی استپ می پردازد.
این دی وی دی به زبان انگلیسی است.
وضعیت:
قیمت برای شما:
30,000 ﷼
step dombell dar 1 cd 0 00 25 541