Taekwondo13در این مجموعه سی دی های مربوط به اموزش و مسابقات تکواندو به نمایش در می آید