انواع سبک های ماساژ در4 cd

این مجموعه شامل 4 وی سی دی به زبان اصلی است.و شامل:
1- 100 تکنیک ماساژ بر روی صندلی در 60 دقیقه
2- 100 تکنیک ماساژ دست و پاها - در 57 دقیقه
3- ماساژ کامل بدن - در 50 دقیقه
4- ماساژ ورزشی با دستان شفابخش در 29 دقیقه و نیز تکنیک های بازتاب شناسی دست در 39 دقیقه
وضعیت:
قیمت برای شما:
120,000 ﷼